O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi
"Intellektual mulk" davlat muassasasi
STRUKTURASI