IXTIRO

Ixtiro sifatida ko'rsatilgan ob'ekt, basharti u yangi, ixtirochilik darajasiga ega bo'lsa va uni sanoatda qo'llash mumkin bo'lsa, huquqiy jihatdan muhofaza qilinadi. Ixtiro, basharti u texnika taraqqiyoti darajasidan ma'lum bo'lmasa, yangi deb hisoblanadi. Ixtiro, basharti u texnika taraqqiyoti darajasi haqidagi ma'lumotlardan yaqqol ayon bo'lmasa, ixtirochilik darajasiga ega bo'ladi. Texnika taraqqiyoti darajasi ixtiro ustuvorligi sanasiga qadar jahonda ommaga oshkor bo'lgan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ixtironing yangiligini aniqlash chog'ida birmuncha oldin ustuvorlikka ega bo'lgan holda topshirilgan va qaytarib olinmagan talabnomalar ham hisobga olinadi. Ixtiro, basharti uni sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qo'llash mumkin bo'lsa, sanoatda qo'llash mumkin deb hisoblanadi.

FOYDALI MODEL

Foydali model sifatida ko‘rsatilgan ob’ekt, basharti u yangi bo‘lsa va uni sanoatda qo‘llash mumkin bo‘lsa, huquqiy jihatdan muhofaza qilinadi. Foydali model, basharti uning muhim alomatlari majmui texnika taraqqiyoti darajasidan ma’lum bo‘lmasa, yangi deb hisoblanadi. Talabnoma topshirilgan foydali model amalga oshirishi mumkin bo‘lgan vazifalarni bajara oladigan vositalar haqidagi hamma foydalana oladigan barcha ma’lumotlar, shuningdek ularni qo‘llashga doir ma’lumotlar texnika taraqqiyoti darajasiga kiritiladi. Foydali model, basharti undan amalda foydalanish imkoni bo‘lsa, sanoatda qo‘llash mumkin deb hisoblanadi. Basharti foydali modelga oid talabnoma, shu foydali modelga taalluqli ma’lumot muallif, talabnoma beruvchi yoki ulardan bevosita yoxud bilvosita ushbu ma’lumotni olgan boshqa har qanday shaxs tomonidan ommaviy tarzda oshkor qilingan sanadan boshlab olti oydan kechiktirmay Patent idorasiga topshirilgan bo‘lsa, bu holat foydali modelning yangiligiga ta’sir ko‘rsatadigan vaziyat sifatida e’tirof etilmaydi. Bunday holda ushbu faktni isbotlab berish vazifasi muallif, talabnoma beruvchi zimmasida bo‘ladi. Amaliyotbop qilib tayyorlangan ishlab chiqarish vositalari va iste’mol buyumlari, shuningdek ularning tarkibiy qismlari foydali modellar jumlasiga kiradi.

SANOAT NA'MUNALARI

O'zbekiston Respublikasi "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida" Qonunining 2002 yilning 29 avgustida tasdiqlangan yangi tahririga muvofiq sanoat namunasiga buyumning tashqi ko'rinishini belgilaydigan uning badiiy-konstruktorlik yechimlari taalluqli bo'ladi. Sanoat namunasi sifatida talabnoma berilgan ob'ektga, agar u yangi va original bo'lsa, huquqiy muhofaza beriladi. Bosma mahsulotlar, arxitektura ob'ektlari (kichik arxitektura shakllaridan tashqari), sanoat, gidrotexnika va boshqa muqim inshootlar, suyuq, gazsimon, sochiluvchan yoki ularga o'xshash moddalardan tayyorlangan mustahkam bo'lmagan shakldagi ob'ektlar, buyumning mutlaq texnik funksiyasidan kelib chiqadigan yechimlar, jamoatchilik manfaatlari, insonparvarlik va ahloq prinsiplarilariga qarshi keladigan yechimlar sanoat namunasi sifatida hisoblanmaydi. Sanoat namunasiga berilgan patent talabnoma O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligiga topshirilgan sanadan boshlab patent bojlari to'langan holda o'n yil davomida amal qiladi.

TOVAR BELGILARI, XIZMAT KO'RSATISH BELGILARI

Tovar belgisi - bu bir yuridik va jismoniy shaxslar tovarlari va xizmatlarining boshqa yuridik va jismoniy shaxslarning shu turdagi tovarlaridan farqlash uchun xizmat qiladigan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan belgidir. Yuridik va (yoki) jismoniy shaxslar birlashmasining ular tomonidan ishlab chiqariladigan va (yoki) realizatsiya qilinadigan bir xil sifatga yoki boshqa umumiy tavsiflarga ega bo'lgan tovarlarini belgilash uchun mo'ljallangan tovar belgisi jamoaviy belgi hisoblanadi.

EHM UCHUN DASTURLAR VA MA'LUMOTLAR BAZASI

EHM uchun yaratilgan dastur yoki ma'lumotlar bazasiga mualliflik, shuningdek muallifning (mualliflarning) yoki o'zga huquq egasining shaxsiy va mulkiy huquqlari amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq aniqlanadi. EHM uchun yaratilgan dastur yoki ma'lumotlar bazasining muallifi (mualliflari) yohud o'zga huquq egasi EHM uchun yaratilgan dastur yoki ma'lumotlar bazasini modifikasiyalashni, shu jumladan dasturni bir dasturlash tilidan boshqa tilga o'tkazishni amalga oshirish va (yoki) amalga oshirishga ruxsat etish borasida mutlaq huquqqa ham egadir.EHM uchun yaratilgan dastur yoki ma'lumotlar bazasiga bo'lgan mulkiy huquqlar shartnoma bo'yicha o'zga jismoniy yoki yuridik shaxslarga to'liq yoki qisman o'tkazilishi mumkin. Shartnoma yozma shaklda tuziladi va unda albatta quyidagilar belgilab qo'yiladi: EHM uchun yaratilgan dastur yoki ma'lumotlar bazasidan foydalanish hajmi va usullari, haq to'lash tartibi va mukofot puli miqdori, shartnomaning amal qilish muddati. EHM uchun yaratilgan dasturlar yoki ma'lumotlar bazasiga bo'lgan mulkiy huquqlar qonunda belgilangan tartibda meros bo'lib o'tadi.

Контакты отдела предоставления услуг
и консультаций

TEL: (+998)71-232-50-45; (+99871) 232-50-47
FAKS:(+998)71-232-50-47
Е-mail: gup.otdeluslug@ima.uz , ipcenter@ima.uz